невалиден

невалиден
невалѝд|ен, -на, -но <-ни>
прил invàlido, nùllo, scadùto

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

 • невалиден — прил. недействителен, незаконен прил. негоден, изхабен, неупотребяем прил. развален прил. нищожен, лишен от законна сила прил. неправилен, нередовен …   Български синонимен речник

 • обявявам за невалиден — словосъч. осъждам, отричам, денонсирам …   Български синонимен речник

 • денонсирам — гл. осъждам, отричам, обявявам за невалиден …   Български синонимен речник

 • лишен от законна сила — словосъч. недействителен, невалиден, нищожен …   Български синонимен речник

 • негоден — прил. изхабен, похабен, развален, повреден, взел дал, свършен, свършил, употребен, употребяван, невалиден, неупотребяем, неприложим, неизползваем, изпял си песента, бракуван, захвърлен, стара кримка прил. неспособен, некадърен, не го бива, вързан …   Български синонимен речник

 • недействителен — прил. неистински, нереален, въображаем прил. невалиден, незаконен, нищожен прил. измамлив, илюзорен, изкуствен прил. лишен от законна сила прил. привиден прил. фантастичен, удивителен, баснословен …   Български синонимен речник

 • незаконен — прил. беззаконен, противозаконен, незаконосъобразен, в нарушение на закона, непозволен, забранен, запретен, недопустим, неправилен, неоснователен, неправ, несправедлив прил. безконтролен, безотговорен, своеволен прил. недействителен, невалиден… …   Български синонимен речник

 • неправилен — прил. крив, неравен прил. неточен, неистински, неверен, неправ, безреден, нередовен, погрешен прил. несправедлив, незаконен прил. неестествен, противоестествен, ненормален прил. безформен, неопределен, неочертан, неоформен прил …   Български синонимен речник

 • нередовен — прил. неправилен, неточен, неизправен, неизпълнителен, неакуратен прил. нереден, неприличен, ненормален, не като хората, не както трябва прил. немарлив, небрежен, нехаен, непридирчив прил. необикновен, чуден, странен, неестествен, анормален прил …   Български синонимен речник

 • нищожен — прил. незначителен, второстепенен, посредствен, допълнителен, безличен, несъществен, малоценен, маловажен, неважен, омаловажен, без значение, никакъв, нищо и никакъв прил. недоловим, неосезаем, незабележим, невидим, минимален, дребен, малък,… …   Български синонимен речник

 • опорочен — гл. осквернен, замърсен, покварен, корумпиран, развален, порочен, развратен гл. недействителен, невалиден, дефектен гл. изопачен, подправен, фалшифициран, нечист, пълен с грешки …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”